Cách tìm hoặc thay đổi mật khẩu WiFi trên Router WiFi TP-Link

Router Wifi Tp-Link

Để tìm hoặc thay đổi mật khẩu WiFi trên Router WiFi TP-Link, bạn cần truy cập giao diện quản lý của thiết bị. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể để thực hiện điều này.

1. Tìm mật khẩu WiFi trên nhãn bên dưới bộ định tuyến

Hầu hết bộ định tuyến TP-Link có thông tin mạng mặc định in trên nhãn dưới bộ định tuyến. Thông tin này bao gồm tên mạng (SSID) và mật khẩu. Bạn có thể kết nối vào WiFi bằng thông tin này.

Router Wifi Tp-Link

2. Sử dụng giao diện web

Bạn cũng có thể kiểm tra và thay đổi thông tin mạng không dây qua giao diện web của bộ định tuyến. Để làm điều này, làm theo các bước sau:

Trường hợp 1. Vui lòng truy cập Wireless -> Wireless Setting , sau đó bạn có thể xem mật khẩu mạng không dây.

Để xem mật khẩu mạng không dây trong trường hợp 1, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Sau khi truy cập giao diện web, bạn sẽ cần đăng nhập bằng thông tin đăng nhập. Thông tin này thường được cung cấp trong tài liệu hướng dẫn hoặc trên nhãn dưới bộ định tuyến.
 • Khi bạn đã đăng nhập thành công, tìm và chọn mục “Wireless” hoặc “Wireless Setting” trong menu.
 • Trong trang “Wireless Setting,” bạn sẽ thấy các thông tin về mạng không dây của bạn, bao gồm tên mạng (SSID) và mật khẩu mạng không dây (Wireless Key hoặc Pre-shared Key). Mật khẩu mạng không dây sẽ hiển thị ở đây.
 • Sau khi bạn đã có mật khẩu, đừng quên lưu các thay đổi (nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu) và đăng xuất khỏi giao diện quản lý bộ định tuyến để đảm bảo tính bảo mật.
  Cách Tìm Hoặc Thay Đổi Mật Khẩu Wifi Trên Router Wifi Tp-Link
Trường hợp 2. Vào Basic -> Wireless , sau đó bạn có thể thay đổi SSID và mật khẩu.
 • Khi bạn đã đăng nhập thành công, tìm và chọn mục “Basic” hoặc “Cài đặt cơ bản” trong menu.
 • Trong trang “Basic” hoặc “Cài đặt cơ bản,” bạn sẽ thấy các tùy chọn để thay đổi tên mạng (SSID) và mật khẩu mạng không dây (Wireless Key hoặc Pre-shared Key).
 • Thay đổi tên mạng (SSID) và mật khẩu mạng không dây theo mong muốn của bạn.
  Router Wifi Tp-Link
Trường hợp 3. Đối với một số kiểu máy, SSID nằm trong Cài đặt cơ bản và Mật khẩu nằm trong Cài đặt bảo mật không dây.

Để thay đổi tên mạng (SSID) và mật khẩu mạng không dây trong trường hợp 3, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 • Khi bạn đã đăng nhập thành công, tìm và chọn mục “Cài đặt cơ bản” hoặc “Basic” trong menu.
 • Trong trang “Cài đặt cơ bản,” bạn có thể tìm tùy chọn để thay đổi tên mạng (SSID) của mạng không dây của bạn. Thực hiện thay đổi tên mạng theo mong muốn của bạn.
 • Sau khi bạn đã thay đổi tên mạng (SSID), quay lại menu chính và tìm mục “Cài đặt bảo mật không dây” hoặc “Wireless Security.”
 • Trong trang “Cài đặt bảo mật không dây,” bạn có thể thay đổi mật khẩu mạng không dây (Wireless Key hoặc Pre-shared Key) của bạn.

Hãy lưu ý rằng việc tạo một mật khẩu mạng không dây mạnh và an toàn rất quan trọng để bảo vệ mạng của bạn khỏi các mối đe dọa.
Cách Tìm Hoặc Thay Đổi Mật Khẩu Wifi Trên Router Wifi Tp-LinkCách Tìm Hoặc Thay Đổi Mật Khẩu Wifi Trên Router Wifi Tp-Link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0