MÔ TẢ CATALOG

Màn hình cảm ứng

Nest Hub gen 2 – Chalk

1.690.000 

Màn hình cảm ứng

Nest Hub gen 2 – Sand

2.450.000 

Màn hình cảm ứng

Nest Hub gen 2 – Charcoal

2.490.000