-12%
Cần Aqara Hub
460.000 

Hệ sinh thái Smart Home

Cảm biến rung Aqara

380.000 
-6%

Hệ sinh thái Smart Home

Khóa Cửa Thông Minh Aqara D100 Zigbee

8.490.000 
-20%

Hệ sinh thái Smart Home

Camera Aqara G2H Pro

1.590.000 
-8%
635.000 
-16%

Hệ sinh thái Smart Home

Aqara M1S Hub Gen2 – Bản quốc tế

1.170.000 
-10%
350.000 450.000 
-4%

Hệ sinh thái Smart Home

Cảm biến khói Aqara JY-GZ-03AQ

950.000 
-12%
590.000 

Hệ sinh thái Smart Home

Aqara Cube Nội Địa

275.000 

Hệ sinh thái Smart Home

Cảm biến nước Aqara

390.000 
-7%
620.000 785.000