Thiết lập các thiết bị nhà thông minh bằng ứng dụng Home – Apple HomeKit trên iphone

Thiết Lập Các Thiết Bị Nhà Thông Minh Bằng Ứng Dụng Home - Apple Homekit Trên Iphone

Trước tiên, bạn mở ứng dụng Nhà (Home)Thiết Lập Các Thiết Bị Nhà Thông Minh Bằng Ứng Dụng Home - Apple Homekit Trên Iphone, trợ lý thiết lập giúp bạn tạo ra một “nhà riêng”, ở đây bạn có thể thêm phụ kiện và xác định các phòng. Nếu bạn đã tạo nhà bằng một ứng dụng khác được bật HomeKit, bạn sẽ bỏ qua bước này.

Thêm phụ kiện vào Nhà

Trước khi bạn thêm phụ kiện như đèn hoặc camera, hãy đảm bảo rằng phụ kiện đó được kết nối với nguồn điện, đã được bật và đang sử dụng mạng Wi-Fi.

 1. Chạm vào tab Nhà, sau đó chạm vào biểu tượng Thiết Lập Các Thiết Bị Nhà Thông Minh Bằng Ứng Dụng Home - Apple Homekit Trên Iphone
 2. Nhấp vào Thêm phụ kiện, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.Khi bạn thêm phụ kiện, phụ kiện đó được chỉ định cho phòng mặc định hoặc phòng bạn chọn.

Bạn phải quét mã QR hoặc nhập mã thiết lập HomeKit gồm 8 chữ số được tìm thấy trên chính phụ kiện (hoặc trên hộp hay tài liệu kèm theo). TV thông minh được hỗ trợ hiển thị mã QR để bạn quét. Bạn có thể chỉ định phụ kiện vào phòng cũng như đặt tên cho phụ kiện đó rồi sử dụng tên đó khi điều khiển phụ kiện bằng Siri. Bạn cũng có thể thêm các mục tự động hóa được gợi ý trong khi thiết lập.

Khi bạn thiết lập Apple TV trong tvOS và chỉ định vào một phòng, thiết bị tự động xuất hiện trong ứng dụng Nhà (Home) trên iPhone.

Thiết Lập Các Thiết Bị Nhà Thông Minh Bằng Ứng Dụng Home - Apple Homekit Trên Iphone

Thay đổi chỉ định phòng của phụ kiện

 1. Nhấp vào Phòng, chạm vào Thiết Lập Các Thiết Bị Nhà Thông Minh Bằng Ứng Dụng Home - Apple Homekit Trên Iphone, sau đó chọn phòng mà phụ kiện hiện được chỉ định vào.Nếu phụ kiện chưa được chỉ định, hãy tìm trong Phòng mặc định.
 2. Chạm và giữ nút của phụ kiện, sau đó vuốt lên và chạm vào Thiết Lập Các Thiết Bị Nhà Thông Minh Bằng Ứng Dụng Home - Apple Homekit Trên Iphone.
 3. Chạm vào Phòng, sau đó chọn một phòng.
 4. Bật Trong Mục ưa thích để thêm phụ kiện vào tab Nhà.Để sắp xếp lại các mục ưa thích của bạn, hãy chạm vào Thiết Lập Các Thiết Bị Nhà Thông Minh Bằng Ứng Dụng Home - Apple Homekit Trên Iphone, chạm vào Sửa màn hình, vuốt lên, sau đó kéo các nút phụ kiện vào bố cục bạn muốn. Chạm vào Xong khi bạn hoàn tất.

Sắp xếp các phòng thành các vùng

Nhóm các phòng với nhau thành một vùng để dễ dàng điều khiển các khu vực khác nhau của ngôi nhà của bạn bằng Siri. Ví dụ: nếu bạn có nhà hai tầng thì bạn có thể chỉ định các phòng ở tầng một thành vùng tầng trệt. Sau đó, bạn có thể nói điều gì đó cho Siri như “Turn off the lights downstairs”.

 1. Chạm vào Thiết Lập Các Thiết Bị Nhà Thông Minh Bằng Ứng Dụng Home - Apple Homekit Trên Iphone.
 2. Chọn một phòng, chạm vào Thiết Lập Các Thiết Bị Nhà Thông Minh Bằng Ứng Dụng Home - Apple Homekit Trên Iphone, sau đó chạm vào Cài đặt phòng.
 3. Chạm vào Vùng, sau đó chạm vào vùng hiện có hoặc Tạo mới để thêm phòng vào vùng mới.

Chỉnh sửa phòng

Bạn có thể thay đổi hình nền và tên của phòng, thêm phòng vào vùng hoặc xóa phòng. Khi bạn xóa phòng, các phụ kiện được chỉ định cho phòng đó sẽ chuyển sang Phòng mặc định.

 1. Chạm vào Thiết Lập Các Thiết Bị Nhà Thông Minh Bằng Ứng Dụng Home - Apple Homekit Trên Iphone.
 2. Chọn một phòng, chạm vào Thiết Lập Các Thiết Bị Nhà Thông Minh Bằng Ứng Dụng Home - Apple Homekit Trên Iphone, sau đó chạm vào Cài đặt phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0