MÔ TẢ CATALOG

-12%
Cần Aqara Hub
460.000 

Hệ sinh thái Smart Home

Cảm biến rung Aqara

380.000 

Cảm biến chuyển động

Cảm biến chuyển động Tuya QCT

230.000 
-4%

Hệ sinh thái Smart Home

Cảm biến khói Aqara JY-GZ-03AQ

950.000 

Hệ sinh thái Smart Home

Cảm Biến Cửa Aqara E1 Zigbee 3.0

290.000 

Hệ sinh thái Smart Home

Cảm biến nước Aqara

390.000 
340.000 

Cảm biến chuyển động

Cảm Biến Chuyển Động Xiaomi

290.000 

Cảm biến nhà thông minh

Cảm biến ánh sáng thông minh Xiaomi 3.0

290.000 

Cảm biến chuyển động

Philips Hue Motion Sensor MY/PH/VN

930.000