Trang chủ • Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

Ngày cập nhật 03.05.2021

Sản phẩm lỗi phần cứng do nhà sản xuất
7 ngày đầu (từ khi nhận hàng) Tháng 2 – 12
– Trong 7 ngày sử dụng sản phẩm bị lỗi từ nhà sản xuất khách hàng sẽ được đổi sản phẩm (cùng model, cùng dung lượng, cùng màu sắc…) đối với sản phẩm chính và đổi tương đương đối với phụ kiện đi kèm.

Trường hợp sản phẩm đổi hết hàng, khách hàng có thể đổi sang sản phẩm khác cùng nhóm hàng có giá trị tương đương hoặc lớn hơn giá trị sản phẩm lỗi.

 – Khách hàng gửi máy đến trung tâm bảo hành theo quy định của Hãng.
Sản phẩm không lỗi (không phù hợp với nhu cầu của khách hàng)
Tháng 1 Tháng 2 – 12
Hoàn lại tiền máy với giá bằng 80% giá trên hoá đơn

Điều kiện áp dụng: Sản phẩm chưa qua sử dụng, còn đầy đủ hộp và phụ kiện.

Hoàn lại tiền với mức phí thêm 5% trên mỗi tháng so với tháng thứ 1 (80%). VD: tháng thứ 2 hoàn lại tiền với mức giá 75% giá trên hoá đơn, tháng thứ 3 là 70%…

Điều kiện áp dụng: Sản phẩm còn hoạt động bình thường và đầy đủ phụ kiện.

Sản phẩm lỗi phần mềm 
Lỗi phần mềm không áp dụng chính sách đổi trả, mà chỉ khắc phục lỗi phần mềm.
Sản phẩm lỗi do người sử dụng:
  • Khách hàng sử dụng không đúng hướng dẫn sản phẩm
  • Không đủ điều kiện bảo hành theo qui định của hãng.
  • Máy không giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu.
  • Sản phẩm bị vô nước (trừ trường hợp các sản phẩm có tính năng chống nước.
=> Không áp dụng bảo hành, đổi trả. AKIA Smart Home hỗ trợ chuyển bảo hành, khách hàng sẽ chịu chi phí sửa chữa.

Chỉ áp dụng cho sản phẩm chính, KHÔNG áp dụng cho phụ kiện đi kèm sản phẩm chính.