Matter cho phép các thiết bị đơn lẻ hoạt động cùng nhau trong một hệ thống nhà thông minh tuỳ chọn – bạn có thể chọn Apple Homekit, Amazon Alexa, Google Assistant hoặc một hãng bất kỳ.

Đây là một thiết bị hỗ trợ Matter hứa hẹn sẽ thay đổi ngành công nghiệp nhà thông minh.

1.590.000đ
1.090.000
-31%
599.000đ
539.000
-10%
2.070.000đ
2.029.000
-2%
5.950.000đ
4.890.000
-18%
390.000990.000
580.0001.100.000