MÔ TẢ CATALOG

Máy tạo ẩm & bù ẩm

Máy phun tinh dầu HL EOD01

320.000 

Máy tạo ẩm & bù ẩm

Máy tạo độ ẩm Deerma RZ300

1.700.000 

Máy tạo ẩm & bù ẩm

Máy tạo độ ẩm DEERMA F329

590.000 

Máy tạo ẩm & bù ẩm

Máy tạo độ ẩm Deerma F325

530.000 

Máy tạo ẩm & bù ẩm

Máy tạo độ ẩm DEERMA F301

345.000 

Máy tạo ẩm & bù ẩm

Máy phun sương Deerma LD200

490.000 

Máy tạo ẩm & bù ẩm

Máy hút ẩm mini Deerma CS50M

315.000 

Máy tạo ẩm & bù ẩm

Máy tạo độ ẩm Smartmi 2

2.590.000